Bine ați venit pe site-ul nostru


 

            ASOCIAŢIA  PRO INFINIT 

         Contribuie la dezvoltarea resurselor personale, socio-profesionale, organizaţionale, instituţionale şi comunitare prin programe, activităţi, asistenţă, sprijin, intervenţii şi iniţiative de informare, conştientizare, promovare, motivare, activare, formare/training, instruire, facilitare, mediere, consiliere, consultanţă, coaching, mentorat, tutoriat etc, în domeniile educaţiei economice, financiare, antreprenoriale, manageriale, a consumatorului, civice, orientării şi perfecţionării profesionale, dezvoltării carierei, economiei sociale, protecţiei şi conservării mediului şi în alte domenii conexe. 

         Urmăreşte modernizarea atitudinilor şi mentalităţilor în raport cu educaţia, promovarea de bune practici în educaţie şi îmbunătăţirea tehnicilor educaţionale. 

         Urmăreşte reducerea abandonului şcolar, creşterea performanţei şcolare pentru elevi şi studenţi, susţinerea tuturor formelor de învăţământ, facilitarea tranziţiei între nivelurile de învăţământ, promovarea învăţământului particular, alternativ pentru copii, elevi şi studenţi, obţinerea calificării profesionale, dezvoltarea învăţământului tehnic, aplicativ, a învăţământului centrat pe deprinderi, abilităţi, competenţe pentru toate grupurile sociale. 

         Propune  cultivarea unor relaţii culturale, interculturale, multiculturale, ştiinţifice,  şi de comunicare, care favorizează relaţiile cu popoare din EUROPA

 
 

Tag-uri

Lista de tag-uri este goală.